بایگانی برچسب ها: 21 مهر

جشن پیروزی کاوه و فریدون ؛ 21 مهر

جشن پیروزی کاوه و فریدون ؛ 21 مهر

جشن پیروزی کاوه و فریدون ؛ ۲۱ مهر ۲۱ مهر جشن پیروزی کاوه و فریدون ، داستان پیروزی کاوه و فریدون بر ضحاک ۲۱ مهرماه سالروز پیروزی کاوه آهنگر و فریدون دلیر بر ضحاک ماردوش و بر تخت نشستن فریدون در تقویم زرتشتیان می باشد. فارغ از اینکه چقدر نسبت این واقعه باستانی با تاریخ آن صحت دارد، ثبت آن رویداد حماسی در تقویم باستانی ایرانیان حاکی از آن است که چنین روز و چنین ماهی همواره در اعصار متمادی مایه ی امید و پیروزی حق بر باطل بوده و هست. شرح ...

ادامه مطلب