بایگانی برچسب ها: 24 مهر

روز پیوند اولیا و مربیان ؛ 24 مهر

روز پیوند اولیا و مربیان ؛ 24 مهر

روز پیوند اولیا و مربیان ؛ ۲۴ مهر ۲۴ مهر روز پیوند اولیا و مربیان ، تاریخچه انجمن اولیا و مربیانانجمن اولیا و مربیان، هیأت منتخبی از پدران و مادران دانش آموزان، به همراه مربیان مدرسه است که با هدف تلاش و همکاری در راه پیشبرد امور آموزش و پرورش دانش آموزان تشکیل می شود. روز پیوند اولیا و مربیان بیست و چهارم مهر، روز پیوند اولیا و مربیان است. در هفته پیوند که از این روز آغاز می شود به دعوت مدیر مدرسه، اولیای دانش آموزان، در جلسه ای گرد...

ادامه مطلب

روز جهانی غذا ؛ 24 مهر

روز جهانی غذا ؛ 24 مهر

روز جهانی غذا ؛ ۲۴ مهر ۱۶ اکتبر روز جهانی غذا ، ۲۴ مهر روز جهانی غذاهدف اساسی سازمان فائو ، زدودن فقر و گرسنگی در همه جهان است. جهت گیری و اولویت های این سازمان، ثمره بیش از شصت سال مطالعه و تجربه است. از آنجا که فقر و گرسنگی با یکدیگر در ارتباط هستند، فائو هدف خود را تأمین غذا برای همگان می داند. روز جهانی غذا بیست و چهارم مهر ماه، برابر با شانزدهم اکتبر، سالروز جهانی غذاست. این روز به افتخار تاسیس سازمان فائو در سال ۱۹۴۵ نامگذار...

ادامه مطلب