بایگانی برچسب ها: 25 اسفند سالروز بمباران حلبچه

25 اسفند سالروز بمباران حلبچه

25 اسفند سالروز بمباران حلبچه

۲۵ اسفند سالروز بمباران حلبچه ۲۵ اسفند ، حلبچه ، بمباران شیمیایی حلبچه– پیشانی ات طعمه خاک ها شده است. ای رنج مجسّم! برخیز! – فراوانی تاول هایت شناسنامه بهاران در زنجیر است. خزان در رگ هایت می دود. – زلف هایت رهاست در خاکستر، دور خودت می چرخی و «حلبچه» دور سرت به دَوران افتاده است. با تمام شهر ویران می شوی و با تمام شهر در خون و تاول می رقصی. بوی جذام و زجر، تمام تنت را می کاود. – چشم هایت را یارای گریستن نیست...

ادامه مطلب