بایگانی برچسب ها: 26 آبان

روز خودکفایی گندم در ایران ؛ 26 آبان

روز خودکفایی گندم در ایران ؛ 26 آبان

روز خودکفایی گندم در ایران ؛ ۲۶ آبان ۲۶ آبان روز خودکفایی گندم در ایران ، تاریخچه کشت گندم ارقام مختلف گندم از نظر درصد پروتئین و ارزش غذایی با هم تفاوت دارند و کیفیت هیچ یک با دیگری یکسان نیست. علت این تفاوت این است که در مواردی تعداد کروموزوم های گندم ها با یکدیگر متفاوت است و در نتیجه میزان پروتئین موجود در آنها نیز تحت الشعاع این تفاوت قرار می گیرد و کیفیت گندم ها با هم متفاوت می شود. روز خودکفایی تولید گندم ایران که روزگاری بزرگ...

ادامه مطلب