بایگانی برچسب ها: 26 آذر

روز حمل و نقل ؛ 26 آذر

روز حمل و نقل ؛ 26 آذر

روز حمل و نقل ؛ ۲۶ آذر ۲۶ آذر روز حمل و نقل ، علت نامگذاری روز حمل و نقلبخش حمل و نقل ،نیروی محرکه توسعه است در جهان امروز، بخش حمل و نقل از جمله بخش‏های زیربنایی اقتصاد هر جامعه است که علاوه بر تحت تأثیر قراردادن فرایند توسعه اقتصادی، خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول می‏شود. نامگذاری روز حمل و نقل ۲۶ آذر، روز ملی حمل و نقل ایران است. تعیین این روز به این مناسبت در سال ۱۳۷۶ به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و برای آگاه‌سازی جام...

ادامه مطلب