سالروز پیوستن ایران به جمع کشورهای صاحب فناوری پرتاب ماهواره ۲۷ مرداد سالروز پرتاب ماهواره‌ بر سفیر امید ، ویژگی‌های ماهواره‌ بر سفیر امید