بایگانی برچسب ها: 29 اسفند

روز ملی شدن صنعت نفت ؛ 29 اسفند

روز ملی شدن صنعت نفت ؛ 29 اسفند

روز ملی شدن صنعت نفت ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ، تاریخچه ملی شدن صنعت نفتقانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد و مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تصویب کرد و پیشنهاد قانونی شد. مروری بر تاریخچه ملی شدن صنعت نفت: تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در روز ۲۹ اسفندماه سال ‎۱۳۲۹، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارز...

ادامه مطلب