بایگانی برچسب ها: 29 مهر

روز ملی صادرات ؛ 29 مهر

روز ملی صادرات ؛ 29 مهر

روز ملی صادرات ؛ ۲۹ مهر ۲۹ مهر روز ملی صادرات ، صادرات نفتیصادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیتهای تولید و ایجاد ظرفیتهای جدید، هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاریهای موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. روز ملی صادرات از سال ۱۳۷۶  بیست و نهم مهر ماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به عنوان روز ملی صادرات تعیین گر...

ادامه مطلب