بایگانی برچسب ها: 3 برابر خورشید

دسترسی دانشمندان هسته‌ای چین به 3 برابر دمای خورشید

دسترسی دانشمندان هسته‌ای چین به 3 برابر دمای خورشید

دسترسی دانشمندان هسته‌ای چین به ۳ برابر دمای خورشید دسترسی دانشمندان چین به ۳ برابر دمای خورشید که یک راکتور هسته‌ای در چین در درجه حرارت ۵۰ میلیون درجه کلوین (۹۹۹/۴۹ میلیون درجه سلسیوس و ۹۰ میلیون درجه فارنهایت) و برای ۱۲۰ ثانیه یک نوع پلاسما تولید کرد. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب