بایگانی برچسب ها: 30 آبان روز جهانی فلسفه

روز جهانی فلسفه ؛ 21 نوامبر

روز جهانی فلسفه ؛ 21 نوامبر

روز جهانی فلسفه ؛ ۲۱ نوامبر فلسفه چیست ، ۲۱ نوامبر روز جهانی فلسفهسازمان یونسکو ۲۱ نوامبر برابر با ۳۰ آبان را روز جهانی فلسفه نامگذاری کرده است. اولین مراسم بزرگداشت روز جهانی فلسفه در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۰۲ برگزار شد. این تصور که فلسفه می‌تواند نقش مهمی در رفاه انسانی، رویارویی با پیچیدگی‌ها و پیشبرد و ترویج صلح داشته باشد در مرکز اهمیت روز جهانی فلسفه قرار دارد. فَلسَفه چیست؟ فَلسَفه (خِرَد دوستی) مطالعهٔ مسائلی کلی و اساسی، دربارهٔ موض...

ادامه مطلب