فال و طالع بینی روز دوشنبه ۳۱  تیر ماه ۱۳۹۲ – ۲۲ جولای ۲۰۱۳ از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!… فروردین:امروز خورشید به برج اسد می رود. که به خلاقیت، فرزندان و لحظات خوب مربوط می شود. بنابراین به خودتان خوش بگذرانید. اردیبهشت: امروزخورشید به برج اسد می رود.این قسمت از