بایگانی برچسب ها: 4 آذر

روز جهانی محو خشونت علیه زنان ؛ 25 نوامبر

روز جهانی محو خشونت علیه زنان ؛ 25 نوامبر

روز جهانی محو خشونت علیه زنان ؛ ۲۵ نوامبر ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ، خواهران میرابلآثار خشونت فیزیکی معمولاً قابل مشاهده است اما در مقابل، خشونت‌هایی وجود دارد که آثار مخرب آنها به چشم نمی‌آید اما تحملشان بسیار دشوار است. مانند دروغ گفتن، نفقه ندادن، به خواسته‌های زن بی‌توجه بودن، چشم‌چرانی، تعدد زوجات، انتقاد کردن به طور مداوم، جدا کردن زن از کودکانش، تهمت زدن و … روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ۲۵...

ادامه مطلب