فال و طالع بینی روز دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۲ – ۲۶ آگوست ۲۰۱۳ از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!… فروردین: شما امروز با وجود اینکه احساس می‌کنید فرد باهوشی هستید، ولی زیاد خوشحال نیستید. وقتی مسائل جزئی مثل مسائل حاشیه‌ای کاری و یا رژیم غذایی شما اهمیت پیدا می‌کنند، ظاهراً هوش و