بایگانی برچسب ها: 450 گوسفند

خودکشی دسته جمعی 450 گوسفند! + عکس

خودکشی دسته جمعی 450 گوسفند! + عکس

در سال ۲۰۰۵ گزارش شد که نزدیک ۱۵۰۰ گوسفند در ترکیه برای اینکه بمیرند از صخره ای پایین پریدند.  چوپانان حیرت زده ترکیه که برای صبحانه خوردن گله را در حال چرا رها کرده بودند، مرگ ۴۵۰ گوسفند را به چشم خود دیدند که روی هم افتاده بودند. گوسفندهایی که دیرتر پریده بودند به خاطر کمتر شدن ارتفاع و افتادن روی گوسفندهای مرده زنده مانده بودند. خودکشی دسته جمعی ۴۵۰ گوسفند! + عکس ...

ادامه مطلب