بایگانی برچسب ها: 5 بهمن

جشن نوسره

جشن نوسره

جشن نوسره زمان برگزاری جشن نوسره ، آئین های جشن نوسره جشن نوسره قبل از جشن بزرگ سده برگزار می شود «جشن نوسره» در ۵ روز قبل از جشن بزرگ سده برگزار می شود، ایرانیان با برگزاری این جشن خود را برای برگزاری هر چه باشکوه تر جشن بزرگ سده آماده می کردند. مقدمه جشن‌های ایرانی به جشن‌هایی ملی و مردمی گفته می‌شود که دارای ریشه تاریخی ایرانی هستند و از دوران باستان تا به امروز رسیده‌اند. برخی از این جشن‌ها کم‌ و بیش زنده هستند. جشن‌های زنده به جشن‌هایی اطلاق می‌شود که بنا ب...

ادامه مطلب