بایگانی برچسب ها: 5 دی

روز ملی ایمنی دربرابر زلزله ؛ 5 دی

روز ملی ایمنی دربرابر زلزله ؛ 5 دی

روز ملی ایمنی دربرابر زلزله ۵ دی روز ملی ایمنی دربرابر زلزله ، منشا پیدایش زمین لرزه ۵ دی ماه سالروز وقوع زلزله بم، روز ملی ایمنی در برابر زلزله نامگذاری شده است زمین لرزه ها توسط فرآیندهای بنیادین و قدرتمند زمین شناختی که خارج از حیطه کنترل ما هستند، به وجود می‌ آیند. این فرآیندها نسبتا غیر قابل پیش بینی هستند. نامگذری روز ملی ایمنی دربرابر زلزله روز پنجم دی ماه مصادف با واقعه زلزله بم در تقویم رسمی کشور روز ملی ایمنی در برابر زلز...

ادامه مطلب