بایگانی برچسب ها: 5 شهریور

5 شهریور روز داروسازی

5 شهریور روز داروسازی

۵ شهریور روز داروسازی روز بزرگداشت زکریای رازی ، ۵ شهریور روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازیروز بزرگداشت زکریای رازی ،روز داروسازی نامگذاری شده است پنجم شهریور، روز بزرگداشت زکریای رازی است. به پاس زحمات و کشفیات این حکیم و شیمیدان بزرگ ایرانی در عرصه داروسازی، روز بزرگداشت وی، روز داروسازی نام نهاده شده است. محمد زکریای رازی: محمد زکریای رازی (۲۵۱ه-ق، ۳۱۳ ه-ق) پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی که آثار ماندگاری در زمینه پزشکی و شیمی و فلسفه ...

ادامه مطلب