روز پنجشنبه مجله فورچون (Fortune)، لیست ۵۰ تن از سرشناس ترین افراد فعال در حوزه کسب و کار در سال ۲۰۱۳ را منتشر کرد. ما در ادامه این مطلب اسامی ۵ نفر اول عرصه تکنولوژی را از میان این لیست کلی ۵۰ نفره مرور خواهیم کرد. در عین ناباوری بسیاری از رهبران مطرح دنیای تکنولوژی