روز جهانی انیمیشن ؛ ۶ آبان ۲۸ اکتبر روز جهانی انیمیشن ، ۶ آبان روز انیمیشن انیمیشن در ایران از اواخر دههٔ پنجاه میلادی وارد عرصه شد انیمیشن یعنی نشان دادن تصاویر متحرک به هر صورت و به هر شکل. انیمیشن ها روش های ساخت بسیار گوناگونی دارند که یکی از این روش ها استفاده