روز گذشته در حاشیه  بازی تدارکاتی ذخیره های پرسپولیس و تیم جوانان ایران ،معدود هواداران حاضر در ورزشگاه درفشی فر بنری را مقابل سکوها نصب کرده بودند که  متن جالب و عجیبی داشت. متن این بنر درباره ۶ تایی کردن حریفان و ۶ گلی است  که پرسپولیس به مس زده و در پایان آن نوشته