بایگانی برچسب ها: 6 روش یرای بستن شال

آموزش تصویری 6 روش بستن شال به دور گردن

آموزش تصویری 6 روش بستن شال به دور گردن

روش بستن شال به دور گردن ۱- پیچ معمولی شال را از وسط تا کنید و یک حلقه درست کنید. آن را به دور گردنتان بپیچید و یک سر شال را از حلقه رد کنید و سر دیگری را به حالت حصیری از بالای اولی رد کنید. ۲- پروانه ای شال را از یک سوم سر آن از گردنتان آویزان کنید. طرف بلندتر را تا کنید سمت کوتاهتر را به دور آن گره شل بزنید. ۳- پاپیونی این مدل درست مانند بستن بند کتانی است. وسط شال پشت گردنتان باشد و دو طرف شال را به شکل گره پاپیونی به هم گره بزنی...

ادامه مطلب