فال و طالع بینی روز چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۲ – ۲۸ آگوست ۲۰۱۳ از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!… فروردین: بازی کردن نقش یک گزارشگر تبلیغاتی کاری نیست که شما به عنوان کاری تفریحی انجام دهید، اما ظاهراً امروز چاره دیگری جز انجام دادن این کار ندارید. این کار یک شغل