گفتوگو با ۶ کامنت‌گذار فعال در صفحه فیسبوک مسی . هفته نامه حاشیه: شوخ طبعم چهار هزار تومان شارژ ایرانسل بفرست، ترکیب ایران را واست بفرستم. این کامنت را علیرضا در پست لیونل مسی نوشته که به قول خودش زیاد در صفحات مختلف جامعه مجازی تکرار شد. علیرضا چند ساله هستی و چه می کنی؟