بایگانی برچسب ها: 7 تیر روز قوه قضائیه

7 تیر مصادف با روز قوه قضائیه

7 تیر مصادف با روز قوه قضائیه

۷ تیر مصادف با روز قوه قضائیه ۷ تیر روز قوه قضائیه ، هفته قوه قضائیه۷ تیر روز شهادت آیهالله  دکتر بهشتی، روز قوه قضائیه نامگذاری شده است قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که برای اعمال وظایف و اختیارات خود از ساختار خاصی برخوردار بوده و مسئولیت های مختلفی را نیز بر عهده دارد. * مقدمه قضا و قضاوت در نگاهی عمومی، راهکاری است برای یافتن حق، برقراریِ عدل و رساندن حق به صاحب آن. قضاوت در واقع از یکسو ...

ادامه مطلب