صبح امروز با حضور جمعیت انبوهی از مردم در پارک مهررورزی یاسوج ۵ تن از متجاوز به عنف در این شهر به دار مجازات آویخته شدند. صبح امروز در پارک مهرورزی یاسوج ۵ تن از متجاوزین به عنف در شهر یاسوج به دار مجازات آویخته شدند. بر پایه این گزارش این حکم در پارک مهر‌ورزی