فال و طالع بینی روز دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۲ – ۲۹ جولای ۲۰۱۳ از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!… فروردین: امروز شما می‌ترسید به چیزهایی که می‌خواهید نرسید. شما می‌توانید با حضور پیدا کردن در مکانهای مذهبی یا انجام دادن یک فعالیت اجتماعی دیگر فشاری که نیازهایتان بر شما وارد می‌کنند را