امروز جاده چالوس به یکی از پر تردد ترین جاده های توریستی کشور تبدیل شده است ،اما بد نیست بدانید تردد در این جاده در گذشته به این شکل نبود و چاده چالوس روزهای آرامی را سپری می کرد. تصویری که مشاهده می کنید مربوط به سال ۱۳۲۰ یعنی ۷۲ سال قبل است. جاده ۵۹،