۸ آبان روز بسیج دانش آموزی و نوجوان ۸ آبان روز نوجوان ، سالروز شهادت حسین فهمیده