بایگانی برچسب ها: 8 اکتبر روز جهانی کودک

8 اکتبر ؛ روز جهانی کودک ؛ 17 مهر

8 اکتبر ؛ روز جهانی کودک ؛ 17 مهر

۸ اکتبر ؛ روز جهانی کودک ؛ ۱۷ مهرروز جهانی کودک, ۸ اکتبر روز جهانی کودک, روز جهانی کودک۱۷ مهر (۸ اکتبر) ؛ روز جهانی کودک یکی از راه های شخصیت دادن به کودکان، بازی کردن والدین با آنهاست. این کار اندکی از وقت والدین را می گیرد، ولی آثار بسیار نیکویی دارد. بازی با کودک می تواند به شکل محبت کردن و شعر خواندن برای او باشد. مقدمه کودکان، برکت زندگی و سرمایه های آینده جامعه به شمار می آیند. آنان برای رشد و بالندگی خود، نیازها و در مفهوم دقیق...

ادامه مطلب