۸ راهکار برای ایجاد صلح بین داماد و مادرزن ۸ راهکار برای ایجاد صلح بین داماد و مادرزن وجود دارد که رعایت آنها می تواند بین این دو ایجاد صمیمیت کند. درست است که از قدیم، همیشه رابطه عروس و مادرشوهر حساسیت برانگیز بوده، اما خیلی وقت ها رابطه مادرزن و داماد هم بحرانی می شود.