فال و طالع بینی روز جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۲ – ۳۰ آگوست ۲۰۱۳ از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!… فروردین: اگر شما کسی یا چیزی را می‌خواسته‌اید، امروز شور و هیجان شما انقدر شدید می‌شود که این علاقه خود را با رفتاری احمقانه ابراز می‌کنید!! خوشبختانه شما به اندازه کافی عاقل