بایگانی برچسب ها: 9 مهر

9 مهر روز جهانی سالمندان

9 مهر روز جهانی سالمندان

۹ مهر روز جهانی سالمندان روز جهانی سالمندان ، ۱ اکتبر روز جهانی سالمندانسالمندی دوره ای از زندگی است که از ۶۰ یا ۶۵ سالگی شروع می شود. در تعریف سالمندی نمی توان زمان خاصی را مشخص کرد، بلکه سالمندی را می توانیم با ویژگی های خاصی که فرد در زمانی از زندگی خود پیدا می کند بشناسیم. روز جهانی سالمندان سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ شورای جهانی سالمندی را تشکیل داد و در همان سال طرحی را برای تعیین یک روز جهانی برای سالمندان ارائه داد تا اینکه در ...

ادامه مطلب