بایگانی برچسب ها: and

علت و اثرات پرخاشگری و بی صبری

علت و اثرات پرخاشگری و بی صبری

علت و اثرات پرخاشگری و بی صبری علت و اثرات پرخاشگری و بی صبری چیست؟ یک مطالعه جدید نشان می دهد که صبر و بردباری تنها یک فضیلت نیست بلکه نجات دهنده زندگی است. به واقع، مجموعه تغییرات بیولوژیکی ناشی از ناشکیبایی، احتمال مرگ زودهنگام افراد بیقرار را افزایش می دهد.علت و اثرات پرخاشگری و بی صبری خیلی مهم هستند که باید آن ها را بدانیم تا بتوانیم پرخاشگری خود را کنترل کنیم اگر می خواهید علت و اثرات پرخاشگری و بی صبری را بدانید پس در ادامه مطلب...

ادامه مطلب