بایگانی برچسب ها: animalsdo

هندی ها چه حیواناتی را می پرستند؟

هندی ها چه حیواناتی را می پرستند؟

هندی ها چه حیواناتی را می پرستند؟ هندی ها چه حیواناتی را می پرستند؟ در فرهنگ هندو حیوانات مقدس هستند. از نظر آن‌ها حیوانات وسایل نقلیه خدایان هندو و یا خود خدایان هستند. گاو نر، ببر و موش از نظر آن‌ها از مهم‌ترین وسایل نقلیه خدایان هستند. معبد کارنی ماتا در راجستان هند مملو از هزاران موش است. عقاب و طاووس نیز از دیگر حیوانات مورد پرستش هندیان هستند. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب