در مورد بهنوش بختیاری در مورد بهنوش بختیاری چند مطالب جالبی آماده کرده ایم امیدوارم لذت ببرید.بهنوش بختیاری چند سالی است که علاوه بر بازیگری سفیر انجمن ایدز ایران است و حامی کودکان نقص ایمنی. خلاصه اینکه سرش حسابی گرم کار و زندگی است. بهنوش بختیاری چند سالی است که علاوه بر بازیگری سفیر انجمن