ابرتازه ها : توپ را به کمک ماوس طوری رها کنید که با برخورد به چهار گوش های پر رنگ خودش را به سمت دیگر صفحه برساند. مراقب باشید با برخورد به مستطیل های کمرنگ توپ به سمت دیگر نخواهد رسید. برای شروع بازی Ball Bounce بر روی عکس زیر کلیک کنید. بازی آنلاین فکری Ball