شعر تولد کودکانه | شعر تولد عاشقانه | شعر تبریک تولد به دوست شعر تولد کودکانه, شعر تولد عاشقانه, شعر تبریک تولد به دوست شعر تولد کودکانه | شعر تولد عاشقانه | شعر تبریک تولد به دوست . باهفت آسمون پرازگل یاس ومیخک باصدتادریاپرازعشق واشتیاق وپولک یه قلب عاشق بایه احساس بی قراروکوچک فقط میخوادبهت