بسیاری خیابان «دائونینگ استریت»‌ لندن را به دلیل قرار گرفتن مقر دولت انگلیس در آن می شناسند اما اینبار شهرت این خیابان به دلیل رونمائی از سریعترین خودروی جهان است. قرار است در اواخر سال جاری «Bloodhoundssc» رکوردی ۱۶ ساله را در گینس از آن خود کند. ظرف ۴۰ ثانیه سرعت این خودرو در حدود