بازی آنلاین تیر و کمان bow chief ؛ در این بازی آنلاین کم حجم ، تعدادی تیر در اختیار شما قرار میگیره که باید با این تیرها ، همه مراحل بازیو پشت سر بذارین. ضمنا باید مواظب باشن که هنگام تیراندازی ، تیرها به پرندگان برخورد نکنن چون تیرها رو به هدر میرن. بازی آنلاین