online games arc ؛در این بازی آنلاین تیراندازی دشوار با تیروکمان خود قبل از اینکه زمان شما به پایان برسد به اهداف شلیک کنید. اهداف در فواصل دور دست و مکان هایی که تیراندازی به آنها واقعا دشوار هست. نحوه اجرای بازی به این شکله که بعد از بارگزاری کامل بازی بر روی دکمه Play کلیک