دانلود نرم افزار عجیب برای ارتباط با عالم متافیزیک Brainwave Generator آرامش و خواب واقعی را با این نرم افزار شگفت انگیز تجربه کنید نرم افزار Brain Wave Generator یک برنامه شبیه ساز حالات مغز است که با استفاده از فرکانس های خاص، می تواند برای مغز حالاتی را مانند آرامش و تمرکز ایجاد کند.