کاربرد Cache در رایانه دانلود نرم افزار کامپیوتر ، کاربرد Cache