بازی آنلاین فکری Cloudy Bubbles ؛ در این بازی آنلاین باید مهره ها رو به طرف مهره های همرنگ ارسال کنید. با قرار گرفتن سه مهره همرنگ یا بیشتر، مهره ها منهدم خواهند شد.