بایگانی برچسب ها: Cobra Gold 2014

تمرین زنده ماندن با خوردن خون مار کبری و کندن سر مرغ زنده با دهان

تمرین زنده ماندن با خوردن خون مار کبری و کندن سر مرغ زنده با دهان

تصاویری از تمرین زنده ماندن با خوردن خون مار کبری و کندن سر مرغ زنده با دهان در استان “چون بوری” تایلند را مشاهده می کنید. اینجا در جنگلهای تایلند ۱۳ هزار سرباز از ۷ کشور تمرین زنده ماندن می کنند. کندن سر مرغ با دهان، خوردن خون مار کبری، گرفتن عقرب زنده و خوردن حشرات؛ بخشی از تمرین زنده ماندن در جنگلهای تایلند در استان “چون بوری”است. نام این تمرین ۱۱ روزه نظامی Cobra Gold 2014  است و مدرس تایلندی نحوه کشتن...

ادامه مطلب