بایگانی برچسب ها: command prompt

نمایش میزان مصرف cpu توسط cmd

نمایش میزان مصرف cpu توسط cmd

نمایش میزان مصرف cpu توسط cmd مصرف cpu ، فضای اشغال شده‌ی cpu برای مشاهده‌ی میزان فضای اشغال شده از CPU می‌توان از Task Manager ویندوز استفاده کرد. در پنجره‌ی CPU Usage ،Task Manager بر حسب درصد نمایش داده می‌شود. اما مشاهده‌ی میزان فضای مصرفی CPU در Task Manager با محدودیت‌هایی روبرو است. جالب است بدانید که با استفاده از Command Prompt ویندوز می‌توانید اطلاعات مربوط به میزان مصرف CPU را به طور دقیق و ثانیه‌به‌ثانیه دنبال کرده و این اطلاعات را ضبط کر...

ادامه مطلب