Control Panel Control Panel
نحوه ی محدود کردن دسترسی به control panel control panel ، محدود کردن دسترسی کنترل پنل
نحوه ی اضافه کردن Control Panel به راست کلیک دسکتاپ
آیا تاکنون تلاش کرده اید با استفاده از کامپیوتر، دوستان خود را سرگرم کرده و کمی با آنها شوخی کنید؟ در این مقاله تلاش شده است با اندک دانش کامپیوتری، شوخی‌های ساده و جذاب تکنولوژیکی را برایتان گردآوری کنیم تا لحظات خود و دوستانتان را با آن پر کنید. ولی قول بدهید همه شوخی‌ها را