بازی آنلاین نابودی قلعه Crush the Castle ؛ در این مطلب یه بازی به سبک انگری بیردس رو برای شما انتخاب کردیم. شما باید با منجنیقی که در اختیار دارین ، قلعه های مزدوران رو فرو بریزین تا از پادشاهتون محافظت کنین. دستورالعمل بازی : برای برتاب سنگ باید کلیک کنید و در زمانی که