ماه عسل و دعوای عسلی ماه عسل و دعوای عسلی مگر ممکن است این اتفاق بیافتد؟ برخلاف تصور بیشتر افراد، دوران نامزدی و حتی سه تا چهار سال اول ازدواج نه تنها شیرین ترین دوران نیست، بلکه پرتنش ترین و مشکل دارترین دوران بعد از ازدواج است. چرا؟