مجله ابرتازه ها : در این بازی استراتژیک و بسیار زیبا ، شما باید با مدیریت صحیح نفرات خود و حملات به موقع ضربات مهلکی به دشمن وارد نمایید و مراحل این بازی زیبا را یکی پس از دیگری به پایان برسانید. در بازی Epic War 5 شما با ۳۰ واحد از سربازان با قدرت