بایگانی برچسب ها: Filter Breaker

دانلود فیلتر شکن رایگان جدید 2013

دانلود فیلتر شکن رایگان جدید 2013

نظر به اینکه محتوای منتشر شده  به استناد بندهای ذکر شده در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای مجرمانه تشخیص داده شده است، به قید فوریت نسبت به حذف آن اقدام نموده ایم.

ادامه مطلب